0945.54.03.03
Background U Chuyên mục & Bài chi tiết

Background U Chuyên mục & Bài chi tiết

Background kích thước lớn, phủ toàn bộ background trang báo, giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
Specifications
  • Kích thước2500 x 1200,vùng an toàn (1158×250), 2 Floating side items (90×200)
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5