0945.54.03.03
Sticky Mobile Standard Trang chủ

Sticky Mobile Standard Trang chủ

Quảng cáo với viewable cao, độc giả dễ nhìn thấy, hiển thị cố định ở chân trang tạo án tượng sâu sắc.
Specifications
  • Kích thước hiển thị414×100, vùng an toàn 360×100
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jpg