0945.54.03.03
Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Kích thước quảng cáo tạo ấn tượng ở nhiều vị trí xen giữa các box tin bài, hấp dẫn độc giả quan tâm, chú ý.
Specifications
  • Kích thước970×250
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jgp