0945.54.03.03

Combo - Synchronize 2 Trang chủ

Combo - Synchronize 2 kích thước lớn, hiển thị đồng thời Top Page và Right 1. Format quảng cáo giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
Background U

Background U

Background kích thước lớn, phủ toàn bộ background trang báo, giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
  • Kích thước hiển thị2500×1200,vùng an toàn (1158×250), 2 Floating side items (90×200)
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5
  • Lưu ý khi xem previewPaste link banner theo thứ tự Background;Ico phải;Ico trái vào ô preview để check hiển thị banner
Standard

Standard

Vị trí banner cực kỳ ấn tượng, xuất hiện bên phải của trang, cạnh các tin hot trong ngày và luôn nằm trong tầm mắt độc giả khi vừa truy cập báo.
  • Kích thước hiển thị300×600
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jpg