0945.54.03.03
Balloon Expandable

Balloon Expandable

User khi scroll chuột để đọc báo thì quảng cáo xuất hiện bên dưới góc phải màn hình, phóng to khi di chuyển chuột vào bên trong 3s
Specifications
  • Kích thước1 banner 500x300px và 1 banner 300x250px
  • File size< 1MB
  • File typeHTML5