0945.54.03.03
Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Banner xuất hiện ở cuối trang chuyên mục và các bài viết trên nền tảng desktop.
Specifications
  • Kích thước970×250
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jgp