0945.54.03.03
Inpage Chuyên mục & Bài chi tiết

Inpage Chuyên mục & Bài chi tiết

Quảng cáo tiếp cận độc giả trong bài viết với viewability cao tuyệt đối, thông điệp quảng cáo tràn màn hình gây ấn tượng độc đáo
Specifications
  • Kích thước hiển thị480×960, vùng an toàn 360×640, banner canh giữa
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5