0945.54.03.03
Standard Trang chủ

Standard Trang chủ

Kích thước quảng cáo tạo ấn tượng ở nhiều vị trí xen giữa các box tin bài, hấp dẫn độc giả quan tâm, chú ý
Specifications
  • Kích thước336×280, 300×250
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jgp