0945.54.03.03
Masthead Premium Chuyên mục & Bài chi tiết

Masthead Premium Chuyên mục & Bài chi tiết

Quảng cáo Premium kích thước lớn, nằm ở vị trí trên cùng của trang báo, định dạng banner kích thước rộng dễ gây ấn tượng, khả năng tiếp cận mắt nhìn độc giả tốt, phù hợp các nhãn hàng tạo dựng thương hiệu.
Specifications
  • Kích thước1920×250, vùng an toàn 1158×250
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5