0945.54.03.03
Standard Trang chủ

Standard Trang chủ

Banner Middle Left 1 với kích thước tiêu chuẩn, nằm xen kẽ với các box tin tức phía cột trái của trang chủ trên nền tảng desktop.
Specifications
  • Kích thước336×280, 300×250
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jgp