0945.54.03.03
Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Banner xuất hiện ngay dưới chân bài viết trên nền tảng mobile, trong tầm mắt của độc giả tạo ấn tượng sâu sắc cho thương hiệu.
Specifications
  • Kích thước300×600
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jgp