0945.54.03.03
Standard Trang chủ

Standard Trang chủ

Vị trí banner cực kỳ ấn tượng, xuất hiện bên phải của trang, cạnh các tin hot trong ngày và luôn nằm trong tầm mắt độc giả khi vừa truy cập báo.
Specifications
  • Kích thước hiển thị300×600
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jpg