0945.54.03.03
Standard Trang chủ

Standard Trang chủ

Banner Right 2 với kích thước tiêu chuẩn, nằm xen kẽ với các box tin tức phía cột phải của trang chủ trên nền tảng desktop.
Specifications
  • Kích thước300×600
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jgp