0945.54.03.03

Banner Desktop

Vị tríFormatĐơn giáĐơn vị tínhKích thước (px)Demo
Top PageMasthead Premium90,000,000tuần1920x250 Click here
Top PageMasthead Standard25,000CPM970x250 Click here
Top PageBackground U160,000,000tuần2500x1200 Click here
Top PageMasthead Premium30,000CPM1920×250 Click here
Top Page và Right 1 hiển thị đồng thờiCombo - Synchronize 2210,000,000tuần2500x1200 & 300x600 Click here
Top PageBackground U60,000CPM2500x1200 Click here
Right 1Standard90,000,000tuần300x600 Click here
Top Page và Right 1 hiển thị đồng thờiCombo - Synchronize 280,000CPM2500x1200 & 300x600 Click here
Right 2Standard50,000,000tuần300x600 Click here
Home Center AStandard80,000,000tuần1135x100 Click here
Right 1Standard30,000CPM300x600 Click here
Middle Left 1Standard70,000,000tuần480x280 Click here
Right 2Standard30,000CPM300x600 Click here
Middle Left 2Standard50,000,000tuần480x280 Click here
Middle Left 3Standard50,000,000tuần480x280 Click here
Article BottomStardard30,000CPM640x360 Click here
Middle RightStandard60,000,000tuần480x280 Click here
Center 1Standard50,000,000tuần970x250 Click here
Center 1Standard20,000CPM970x250 Click here
Center 2Standard40,000,000tuần970x250 Click here
Center 2Standard20,000CPM970x250 Click here
FooterStandard20,000,000tuần970x250 Click here
FooterStandard20,000CPM970x250 Click here
After ImageIn-Image CarouselChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 550px và cao từ 350px.60,000CPM800x100 Click here
After ImageIn-Image NativeChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 550px và cao từ 350px.30,000CPM800x100 Click here
Article BottomIn-Read Plus55,000CPM640x450 Click here
Article BottomIn-Read Native45,000CPM640x360 Click here
Article BottomIn-Read Big Banner70,000CPM640x720 Click here
Bottom Sticky RightBalloon Standard30,000CPM300x250 Click here
Bottom Sticky RightBalloon Expandable35,000CPM500x300 & 300x250 Click here
Run of site3D Box40,000CPM300x250 Click here
Run of site3D Box8,000CPC300x250 Click here