0945.54.03.03

Video Chuyên mục & Bài chi tiết

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm bao gồm VAT
Vị tríFormatĐơn giáĐơn vị tínhKích thước (px)Demo
VideoBumper adsĐộ dài video 6s. Hiển thị ở cả PC & Mobile45,000CPM640x360 Click here
VideoStandard In-streamVideo dài từ 7 - 15s. Hiển thị ở cả PC & Mobile60,000CPM640x360 Click here
VideoPremium In-streamVideo dài hơn 15s. Hiển thị ở cả PC & Mobile70,000 CPM640x360 Click here