0945.54.03.03
3D Box

3D Box

Quảng cáo gồm 6 mặt như hình xúc xắc, khi hiển thị sẽ xoay theo thứ tự banner được upload lên ( 1->6)
Specifications
  • Kích thước300x250px
  • File size< 1MB
  • File typepng/jpg