0945.54.03.03
Native Ads eCom

Native Ads eCom

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner. Layout phù hợp với sản phẩm chạy trên nền tảng thương mại điện tử.
Specifications
  • Kích thước ảnh300×300
  • File size< 1MB
  • Tiêu đềtối đa 75 ký tự bao gồm khoảng trắng
  • Itemstối đa là 6 items, có thể setup 6 items cùng một lúc và dùng chung cho nhiều kích thước, lúc này hệ thống sẽ render theo thứ tự item đã được tạo