0945.54.03.03
Masthead Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Masthead Standard Chuyên mục & Bài chi tiết

Quảng cáo xuất hiện đầu trang trên nền tảng mobile. Vị trí premium, branding tốt, thu hút sự quan tâm của người xem.
Specifications
  • Kích thước430×242
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jpg