0945540303
Trang chủ » Masthead Standard
Masthead Standard

Masthead Standard

Quảng cáo xuất hiện đầu trang trên nền tảng mobile. Banner sẽ được stick trên màn hình thêm 1-2s sau khi user scroll. Vị trí premium, branding tốt, thu hút sự quan tâm của người xem.
Specifications
  • Kích thước hiển thị 430x242px, safezone 360×200
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size < 1MB
  • File type HTML5, jpg