0945540303
Trang chủ » Bài Truyền Thông (PR) cơ bản

Bài Truyền Thông (PR) cơ bản

Đơn giá VNĐ, chưa bao gồm VAT

Download báo giá
Nhóm Chuyên mụcTên gọi Đơn giáThời gian
hiển thị
Vị trí hiển thị Demo
Nhóm 1
Xã hội
Giải trí
Văn hoá
Thế giới
Thể thao
Sức khoẻ
Kinh doanh
Sức mạnh số
Bất động sản
Ô tô – Xe máy
Lao động – Việc làm
Link 170,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 240,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 335,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 435,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 530,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 630,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 718,000,0002hChuyên mụcClick here
Link 818,000,0002hChuyên mụcClick here
Link 918,000,0002hChuyên mụcClick here
Tiểu mục12,000,0002hChuyên mụcClick here
Media12,000,000Chuyên mụcClick here
Nhóm 2Du lịch
An sinh
Giáo dục
Đời sống
Pháp luật
Nhịp sống trẻ
Tình yêu giới tính
Khoa học – Công nghệ
Link 155,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 230,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 320,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 420,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 520,000,0002hChuyên mục *Click here
Link 615,000,0002hChuyên mụcClick here
Link 715,000,0002hChuyên mụcClick here
Link 815,000,0002hChuyên mụcClick here
Link 915,000,0002hChuyên mụcClick here
Tiểu mục10,000,0002hChuyên mụcClick here
Media10,000,000Chuyên mụcClick here
  • Chuyên mục *: Hiển thị đồng thời trang chủ tại vị trí của chuyên mục