0945540303
Trang chủ » Add-Ons

Add-Ons

Đơn giá VNĐ, chưa bao gồm VAT

Download báo giá
Hạng mụcĐơn giá (VND)Đơn vịGhi chú
Chèn video1,000,000ClipVideo dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa 50MB
Thêm ảnh500,0003 ảnhThêm ảnh so với số lượng ảnh quy định trong 01 bài viết
Chèn tin liên quan300,000LinkTin bài liên quan phải là tin bài nằm trên chính website
đăng bài Truyền Thông (PR).
Chèn hyperlink500,000LinkTối đa 05 link/ bài, link nofollow
Chèn hyperlink1,000,0003 LinkTối đa 05 link/ bài, link nofollow
Chèn hyperlink5,000,000LinkTối đa 05 link/ bài, link dofollow
Thời gian 1 tháng, sau đó chuyển về nofollow
Chèn box thông tin1,000,000Box
Sửa bài sau khi đăngLiên hệLần
Chi phí viết bàiLiên hệChi phí viết bài là chi phí biên tập viên viết bài khi
khách hàng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin liên
quan tới bài viết.
Chi phí này không bao gồm: công tác phí, phí thu thập
thông tin và chi phí sản xuất bài.
Chi phí biên tậpLiên hệ50% chi phí viết bài
Chi phí thêm từ3,000,000Từ 1.101 từ đến 1.500 từ
Chi phí thêm từ5,000,000Từ 1.501 từ đến 1.900 từ
(Ví dụ: Bài 1.700 từ : Phí thêm từ: 3,000,000 +
5,000,000 = 8,000,000 VNĐ)
Chi phí thêm từ10,000,000Từ 1.901 từ đến 2.300 từ
(Ví dụ: Bài 2.000 từ : Phí thêm từ: 3,000,000 +
5,000,000 + 10,000,000 = 18,000,000 VNĐ)
Chi phí thêm từ12,000,000Từ 2.301 từ đến 2.700 từ
(Ví dụ: Bài 2.500 từ : Phí thêm từ: 3,000,000 +
5,000,000 + 10,000,000 + 12,000,000 = 30,000,000 VNĐ)
Banner bài PR4 tuầnPC
Top page/Background U: 9.000.000
Right 1/Standard: 3.000.000
Right 2/Standard: 3.000.000
Article Bottom/Standard: 3.000.000
Demo
MB
Top page/Standard: 6.000.000
Under Article/Inpage: 2.000.000
Bottom Sticky/Sticky Mobile Standard: 6.000.000
Article Bottom/Standard: 3.000.000
Demo