0945540303
Trang chủ » Bài định dạng đặc biệt

Bài định dạng đặc biệt

Đơn giá VNĐ, chưa bao gồm VAT

Download báo giá
Tên gọiĐơn giá (VND)Mô tảDemo
Interactive85,000,000. Nội dung:
Dạng bài có hiệu ứng đặc biệt, người dùng có thể tương tác với bài viết của doanh nghiệp
. Video
Nhãn hàng cung cấp (Ban biên tập duyệt chất lượng)
Tối đa 15 video
. Quyền lợi vị trí xuất bản
Link 1,2,3 chuyên mục trong 2 giờ (Theo quy định duyệt nội dung của ban biên tập)
. Thiết kế, code
Chi phí: Liên hệ
Thời gian: 15-25 ngày làm việc
Thiết kế dàn trang mẫu mới phù hợp với nội dung bài, có thể bao gồm các hiệu ứng chuyển động đặc biệt theo yêu cầu
Click here
DMagazine75,000,000. Nội dung
Bài viết nhận định sâu xung quanh đa dạng chủ đề
Nội dung do khách hàng cung cấp
. Video
Nhãn hàng cung cấp (Ban biên tập duyệt chất lượng)
Dung lượng không quá 500MB/video
Số lượng không quá 3 video/bài
. Quyền lợi vị trí xuất bản
Link 2,3,4 chuyên mục trong 2 giờ (Theo quy định duyệt nội dung của ban biên tập)
. Thiết kế, code
Chi phí: Liên hệ
Thời gian: 5-7 ngày làm việc
Thiết kế dàn trang mẫu mới phù hợp với nội dung bài.
Form cơ bản hoặc theo ý tưởng mới, phù hợp với bài viết.
Click here
InfographicLink 5 chuyên mục trở lên. Nội dung
Các thông tin, dữ liệu thể hiện súc tích qua con số, thiết kế ngắn gọn, rõ ràng bằng số liệu, ký hiệu, biểu tượng, bản đồ.
Đồ họa phải chiếm ít nhất 80% so với text chữ.
Nhãn hàng cung cấp (Ban biên tập duyệt chất lượng)
. Thiết kế, code
Chi phí: Liên hệ
Thời gian: 3-5 ngày làm việc
Click here
Photo StoryLink 5 chuyên mục trở lên. Nội dung
Các thông tin, dữ liệu thể hiện súc tích qua hình ảnh
. Thiết kế, code
Chi phí: Liên hệ
Click here