0945540303
Trang chủ » 3D
3D

3D

Banner 3D được thiết kế đầy thu hút, đồng thời user có thể tương tác để tăng sự kích thích, hứng thú với sản phẩm.
Specifications
  • Kích thước chỉ chạy các banner có kích thước to như: 300×600, 970×250, 1920×250
  • Thiết kế Khách hàng cung cấp hình ảnh 6 mặt của sản phẩm cần dựng hiệu ứng 3D
  • File size < 1MB
  • File Format HTML5