0945540303
Background U
Background U

Background U

Background kích thước lớn, phủ toàn bộ background trang báo, giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
Specifications
  • Kích thước hiển thị 2500×1200,vùng an toàn (1158×250), 2 Floating side items nền trong suốt (90×400)
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size < 1MB
  • File Format HTML5
  • Lưu ý khi xem preview Paste link banner theo thứ tự Background;Ico trái;Ico phải vào ô preview để check hiển thị banner