0945.54.03.03
Background U Trang chủ

Background U Trang chủ

Background kích thước lớn, phủ toàn bộ background trang báo, giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
Specifications
  • Kích thước hiển thị2500×1200,vùng an toàn (1158×250), 2 Floating side items (90×200)
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5
  • Lưu ý khi xem previewPaste link banner theo thứ tự Background;Ico phải;Ico trái vào ô preview để check hiển thị banner