0945540303
In-Read Big Banner
In-Read Big Banner

In-Read Big Banner

Quảng cáo bao gồm 1 ảnh to và 1 video hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN. Khi cuộn chuột qua thì video sẽ hiển thị ở góc trái màn hình.
Specifications
  • Kích thước Video: 640×360 (tỉ lệ 16:9). Ảnh 640x360px
  • File size Video <5MB/li>
  • File type Video: mp4. Ảnh: png/jpg