0945.54.03.03
In-Read Native

In-Read Native

Quảng cáo bao gồm video và nội dung hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN. Khi cuộn chuột qua thì video sẽ hiển thị ở góc trái màn hình.
Specifications
  • Kích thướcVideo: 640×360 (tỉ lệ 16:9). Logo 80x80px
  • File sizeVideo <5MB
  • File typeVideo: mp4. Logo: png/jpg
  • Tiêu đềTối đa 40 ký tự bao gồm khoảng trắng
  • Nhãn của nútTối đa 10 ký tự bao gồm khoảng trắng