0945.54.03.03
Masthead Standard Trang chủ

Masthead Standard Trang chủ

Quảng cáo xuất hiện đầu trang trên nền tảng mobile. Vị trí premium, branding tốt, thu hút sự quan tâm của người xem.
Specifications
  • Kích thước hiển thị430×242
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • File Formathtml5, jpg