0945.54.03.03
Mobile - Pop Up

Mobile - Pop Up

Quảng cáo xuất hiện toàn màn hình sau khi độc giả đọc bài thứ 3 và chỉ hiển thị mỗi giờ 1 lần. Nút tắt sẽ hiển thị sau 3s và ở góc bên dưới phải
Specifications
  • Kích thước hiển thị480×960px, vùng an toàn 360×640, banner canh giữa
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size<1MB
  • File typeHTML5