0945540303
Trang chủ » Audio
Audio

Audio

Quảng cáo audio xuất hiện trong bài viết. Quảng cáo dạng âm thanh có thể giúp thu hút các đội tượng hiệu quả theo 1 cách mới. Giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp quảng cáo 1 cách linh hoạt. Tăng độ nhận diện thương hiệu và kết nối cảm xúc với khách hàng.
Specifications
  • Độ dài 15s
  • File size < 15MB
  • File Format mp3