0945540303
Trang chủ » Combo – Synchronize 2
Combo – Synchronize 2

Combo – Synchronize 2

Combo - Synchronize 2 kích thước lớn, hiển thị đồng thời Top Page và Right 1. Format quảng cáo giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên. Đồng bộ quảng cáo giúp người dùng tiếp cận đến với sản phẩm/dịch vụ có tính hiệu quả một cách tối đa nhất. Khả năng ghi nhớ về quảng cáo sẽ nhanh và lâu hơn.
Xem Demo
Specifications
 • Background U
 • Kích thước hiển thị 2500×1200,vùng an toàn (1158×250), 2 Floating side items nền trong suốt (90×400)
 • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
 • File size < 1MB
 • File Format HTML5, jpg
 • Lưu ý khi xem preview Paste link banner theo thứ tự Background;Ico phải;Ico trái vào ô preview để check hiển thị banner
 • Right 1
 • Kích thước hiển thị 300×600
 • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
 • File size < 1MB
 • File Format HTML5, jpg