0945540303
Trang chủ » In-Image Carousel
In-Image Carousel

In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh. Kết hợp với các thẻ Carousel cung cấp chi tiết hơn về các đặc điểm, thiết kế, tính năng, thông điệp ... của sản phẩm giúp thu hút người dùng.
Specifications
  • Bộ banner Bao gồm 1 banner và tối đa 6 items
  • Kích thước banner HTML5: 460×70. Safe zone: 360×70. Chiều cao background tối đa 35px. Hình sản phẩm cao tối đa 70px
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị
  • File size < 1MB
  • Item Bao gồm 1 ảnh & 1 tiêu đề. Ảnh: 320×340px. Tiêu đề: tối đa 30 ký tự