0945540303
Trang chủ » Mobile – Pop Up
Mobile – Pop Up

Mobile – Pop Up

Quảng cáo xuất hiện toàn màn hình sau khi độc giả đọc bài thứ 3 và chỉ hiển thị mỗi giờ 1 lần. Nút tắt sẽ hiển thị sau 3s và ở góc bên dưới phải. Hình thức quảng cáo này rất hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý người dùng ngay lập tức với viewability và CTR cao.
Specifications
  • Kích thước hiển thị 480×960px, vùng an toàn 360×640, banner canh giữa
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size <1MB
  • File type HTML5