0945540303
Trang chủ » Standard
Standard

Standard

Quảng cáo với nhiều kích thước đa dạng theo tiêu chuẩn IAB.
Specifications
  • Kích thước hiển thị 300×250, 336×280, 300×600, 970×250…
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size < 1MB
  • File Format HTML5, jpg