0945540303
Trang chủ » Sticky Mobile Standard
Sticky Mobile Standard

Sticky Mobile Standard

Quảng cáo với viewable cao, độc giả dễ nhìn thấy, banner sẽ xuất hiện sau khi user scroll 2-3s và hiển thị cố định ở chân trang tạo ấn tượng sâu sắc.
Specifications
  • Kích thước hiển thị 414×100, vùng an toàn 360×100
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size < 1MB
  • File type HTML5, jpg