0945540303
Trang chủ » Bài dạng ảnh
Bài dạng ảnh

Bài dạng ảnh

Bài viết sử dụng nhiều hình ảnh thay vì văn bản. Cung cấp thông tin trực quan, đa góc nhìn
Specifications
  • Text Bài có độ dài không quá 500 từ
  • Ảnh Tối đa 12 ảnh minh họa, tối thiểu 7 ảnh minh họa (có chú thích, nguồn ảnh)
  • Phông chữ Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file .doc hoặc .docx (word)
  • Tiêu đề Không quá 75 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)
  • Sapo Không quá 250 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)