0945540303
Trang chủ » Bài dạng text
Bài dạng text

Bài dạng text

Bài viết được trình bày và biên tập với bố cục chặt chẽ. Cung cấp đầy đủ thông tin, dễ dàng tiếp cận tới độc giả
Specifications
  • Text Bài có độ dài không quá 1.000 từ
  • Ảnh 6 ảnh minh họa (có chú thích, nguồn ảnh)
  • Phông chữ Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file .doc hoặc .docx (word)
  • Tiêu đề Không quá 75 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)
  • Sapo Không quá 250 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)