0945540303
Trang chủ » Bài Infographic
Bài Infographic

Bài Infographic

Hình thức đồ hoạ trực quan thiết kế từ hình ảnh, số liệu để biểu đạt thông tin, truyền tải nhanh và rõ ràng tới độc giả
Specifications
  • Vị trí đăng Link 5 trở lên
  • Tiêu đề Không quá 75 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)
  • Sapo Không quá 250 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)
  • Ảnh Ảnh Infographic