0945540303
Trang chủ » Bài Interactive
Bài Interactive

Bài Interactive

Bài viết sử dụng các hiệu ứng đặc biệt, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với doanh nghiệp. Tích hợp các công nghệ hàng đầu, mang đến trải nghiệm "Đọc" mới lạ. Góp phần ghi dấu thương hiệu với độc giả
Specifications
  • Vị trí đăng Link 1,2,3 đặt trên trang chủ trong 2 giờ (Theo quy định duyệt nội dung của ban biên tập)
  • Video Nhãn hàng cung cấp (Ban biên tập duyệt chất lượng), tối đa 15 video
  • Tiêu đề Không quá 75 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)
  • Sapo Không quá 250 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)