0945540303
Trang chủ » Bài Photo Story
Bài Photo Story

Bài Photo Story

Câu chuyện bằng hình ảnh, số lượng từ 7-12 ảnh. Bài viết được dàn trang công phu nhằm thu hút độc giả tập trung vào nội dung.
Specifications
  • Vị trí đăng Link 5 trở lên
  • Text Bài có độ dài không quá 500 từ
  • Ảnh Tối đa 12 ảnh minh họa, tối thiểu 7 ảnh minh họa (có chú thích, nguồn ảnh)
  • Phông chữ Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file .doc hoặc .docx (word)
  • Tiêu đề Không quá 75 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)
  • Sapo Không quá 250 kí tự (bao gồm cả khoảng trắng)