0945.54.03.03

Chuyên mục: Sống xanh – Ecopark

Giới thiệu

  • Tái khẳng định “GIÁ TRỊ XANH” mà Ecopark mong muốn mang tới cho khách hàng.
  • Tạo thiện cảm với khách hàng về một thương hiệu có đóng góp lớn trong việc bảo vệ môi trường.
  • Tác động đến nhận thức của người dân về vấn đề nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường

Hoạt động triển khai

Các chỉ số truyền thông
> 17.689.753lượt truy cập hàng ngày
> 1.358tin bài

+) 5,171,222 lượt pageviews chuyên mục.
+) 2,772,534 lượt unique pageviews chuyên mục.
+) 12,258,132 lượt hiển thị banner trên chuyên mục.
+) 4:35 – thời lượng xem trang trung bình của người dùng.