0945.54.03.03

Chuyện ngày mới – Agribank

Giới thiệu 

  • Tạo ra một chuyên mục vì cộng đồng, lan tỏa trách nhiệm sống tích cực, bền vững và bảo vệ môi trường. Vì một dân tộc Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc.
  • 96 triệu người dân Việt Nam chung một mục tiêu “Vì tương lai xanh”, “Sống hôm nay, cho mai sau”.
  • Niềm tự hào của 40.000 cán bộ Agribank và 300 phóng viên Dân trí, cổ vũ, khuyến khích cán bộ Ngân Hàng, phóng viên chung tay phát huy, lan toả sống xanh, sống có trách nhiệm với tương lai.
  • Chuyên mục chia sẻ kiến thức, thông tin, xu hướng sống hạnh phúc cho những người quan tâm đời sống tích cực, sức khỏe tương lai.

Hoạt động triển khai

 

Các chỉ số truyền thông
> 13.167.772lượt truy cập hàng ngày
> 952tin bài

Trung bình lượt tiếp cận các banner 4.811.074