0945.54.03.03

Vietlot – Masthead Standard

 

Các chỉ số truyền thông

+ Nhãn hàng: Vietlot
+ Thời gian chạy: từ 04/06/2022 đến 29/07/2022
+ Vị trí hiển thị: Home Top page
+ Format: Masthead Standard
+ Nền tảng: Mobile