0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệu

Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệu

 Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệu

Thách Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệuthức

 • Tốc độ chăm sóc khách hàng chậm dẫn đến trải nghiệm khách hàng kém.
 • Tỷ lệ chuyển đổi thấp (chỉ khoảng 40%).
 • Các chiến dịch xây dựng nhận thức trước đó không đạt kết quả mong muốn.
 • Thiếu dữ liệu người dùng để phân tích sâu.
 • Phân phối dữ liệu khách hàng không nhịp nhàng giữa Marketing và Sales.

Mục tiêu

 • Tăng nhận thức về VSA là “Nhà phân phối Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam”.
 • Gắn liền nhận thức về Dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH) của VSA với đặc điểm “Tốt nhất Việt Nam”.
 • Thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng để hỗ trợ Sales.

Insight

 • Đối tượng mục tiêu: Nam giới, thành thị, độ tuổi 30-45.
 • Quan tâm đến xe cao cấp và các trang web về MMO, tin tức xe hơi và tài chính.
 • Thường xuyên sử dụng email.

Chiến dịch

 • Tạo chiến dịch IMC dựa trên kỹ thuật số: Xây dựng nhận thức và thu thập dữ liệu.
 • Lồng ghép Smart Performance Marketing: Thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng.
 • Chuẩn hóa quy trình và sử dụng AI, chatbot và LMS: Hỗ trợ phân phối và chăm sóc dữ liệu nhanh chóng.

Hoạt động thực thi

 • Search: Quảng cáo trên các trang web liên quan đến ô tô và tài chính.
 • Quảng cáo hiển thị: Trên các trang web phù hợp.
 • Email: Quảng cáo trên Gmail để thu hút khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng.
 • Website: Tạo trang đích để thu hút khách hàng tiềm năng cho dịch vụ lái xe thử.
 • Social: Đầu tư vào kênh YouTube để xây dựng nhận thức về VSA.

Kết quả

 • Thu được 6.323 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, vượt 128% KPI.
 • Tỷ lệ khách hàng tiềm n Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệuăng được Sales chăm sóc tă Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệung từ 40% lên 67%.
 • Tăng nhận thức Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệuvề thương hiệu và gắn liền VSA với đ Chiến dịch thành công của Vietnam Star Automobile: Tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng nhận diện thương hiệuịnh vị “Nhà phân phối Mercedes-Benz lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam”.
 • Giảm khối lượng công việc và rút ngắn thời gian chăm sóc khách hàng, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng.
Nguồn: brandsvietnam.com