0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến lược Giáo dục Thị trường của các Ứng dụng Gọi Xe tại Việt Nam

Chiến lược Giáo dục Thị trường của các Ứng dụng Gọi Xe tại Việt Nam

Sự ra đời của Ride-Hailing tại Việt Nam
Ride-hailing xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2014, đầu năm 2015 với Grab và Uber. Trước đó, người Việt chưa có khái niệm sử dụng ứng dụng để gọi xe.

Thay đổi hành vi và suy nghĩ của người tiêu dùng
Để thay đổi thói quen và suy nghĩ của người tiêu dùng, các ứng dụng gọi xe đã chi một khoản tiền lớn vào thị trường.

Số lượng cài đặt ứng dụng
* Uber: 8.000.524 lượt cài đặt, tiếp tục tăng sau khi ngừng hoạt động tại Việt Nam.
* Grab: 26.900.000 lượt cài đặt, vượt trội nhờ chiến lược GrabBike.
* Go Viet: 6.600.000 lượt cài đặt, tập trung vào dịch vụ xe máy.
* Be: 2.600.000 lượt cài đặt, định vị khác biệt là công ty vận tải.
* Vinasun: 1.000.000 lượt cài đặt, tham gia thị trường sớm nhưng không đầu tư mạnh vào quảng cáo.
* Mai Linh: 800.000 lượt cài đặt, ra mắt ứng dụng chậm hơn Vinasun nhưng quảng bá tích cực.
* FastGo: 600.000 lượt cài đặt, không đạt được kết quả như mong đợi.
* VATO: 600.000 lượt cài đặt, có sự chú ý ban đầu nhưng không duy trì được đà tăng trưởng.

Chi phí giáo dục thị trường
* Uber: 30-50 tỷ đồng
* Grab: 101-168 tỷ đồng
* Go Viet: 26-41 tỷ đồng
* Vinasun: 3,7-6,2 tỷ đồng
* Mai Linh: 3-5 tỷ đồng
* FastGo: 2,2-3,7 tỷ đồng
* VATO: 2,2-3,7 tỷ đồng

Tổng kết
Tổng số tiền các ứng dụng gọi xe chi cho giáo dục thị trường tại Việt Nam ước tính khoảng 169-276 tỷ đồng. Chi phí này chỉ tính đến quảng cáo cài đặt, chưa bao gồm các chi phí khuyến mãi, giảm giá và hoạt động thương hiệu. Cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành ride-hailing đã thúc đẩy các công ty liên tục đầu tư vào việc giáo dục thị trường để thu hút người dùng và mở rộng thị phần.

Nguồn: Sưu tầm