0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến lược lập kế hoạch cho chiến dịch Mega Sale Campaign

Chiến lược lập kế hoạch cho chiến dịch Mega Sale Campaign

 Chiến lược lập kế hoạch cho chiến dịch Mega Sale Campaign

Giai đoạn chính

 • Giai đoạn 1: Lên kế hoạch tổng quan
 • Giai đoạn 2: Chốt kế hoạch
 • Giai đoạn 3: Chuẩn bị
 • Giai đoạn Chiến lược lập kế hoạch cho chiến dịch Mega Sale Campaign4: Triển khai thực thi
 • Giai đoạn 5: Đo lường – Báo cáo – Tổng hợp

Các bộ phận tham gia

 • Phía nhà bán hàng: Nhãn hàng và E-Distributor
 • Phía sàn TMĐT: Đại diện thường gọi là KAM
 • Phía bên thứ ba hỗ trợ triển khai

Các hạng mục quan trọng

Commercial Plan
– Mục tiêu chiến dịch
– Mục tiêu doanh số
– Các hoạt động khuyến mãi
– Ngân sách cho các hoạt động khuyến mãi

Marketing Plan
– Các hoạt động marketing onsite và offsite
– Ngân sách đầu tư target về traffic và add to cart
– Kế hoạch nội dung truyền thông
– Các hạng mục xây dựng tại gian hàng

Các giai đoạn sâu hơn

Giai đoạn 1: Lên kế hoạch tổng quan

 • Xác định mục tiêu chiến dịch và mục tiêu doanh th Chiến lược lập kế hoạch cho chiến dịch Mega Sale Campaignu
 • Dự đoán doanh số và tồn kho
 • Xác định các hoạt động khuyến mãi chính
 • Xác định các hoạt động marketing chính
 • Xác định các hoạt động về hình ảnh

Giai đoạn 2: Chốt kế hoạch

 • Điều chỉnh và thương thảo với các phòng ban liên quan
 • Chốt kế hoạch cuối cùng về đầu tư, Commercial Marketing
 • Thương thảo tỷ lệ đầu tư

Giai đoạn 3: Chuẩn bị

 • Chuẩn bị hàng hóa, đăng ký cổng campaign
 • Chuẩn bị các vật liệu về hình ảnh, kênh truyền thông
 • Làm việc với các bộ phận của sàn để chuẩn bị các hạng mục

Giai đoạn 4: Triển khai thực thi

Giai đoạn Teasing:
– Nhắm mục tiêu vào add to cart
– Thu hút khách hàng đến tầng cuối cùng của quy trình mua hàng

Giai đoạn D-Day:
– Khung 0H-2H: Khung giờ quan trọng nhất, chiếm traffic và tỷ lệ mua cao nhất
– Khung 2H trở về sau: Tung ra kế hoạch B nếu performance không tốt

Giai đoạn 5: Đo lường – Tổng hợp – Báo cáo

 • Tổng hợp dữ liệu để đánh giá kết quả
 • Xác định điểm mạnh và điểm yếu
 • Cải thiện cho các chiến dịch sau
Nguồn: brandsvietnam.com