0945540303
Trang chủ » Tin tức » Gamification Marketing: Xây dựng chiến lược hiệu quả

Gamification Marketing: Xây dựng chiến lược hiệu quả

 Gamification Marketing: Xây dựng chiến lược hiệu quả

1. Thiết lập mục tiêu cho chiến dịch Gamification Marketing

Mục tiêu chiến dịch là nền tảng cho mọi hoạt động Gamification Marketing. Các mục tiêu phổ biến bao gồm:

 • Tăng chuyển đổi hoặc doanh số
 • Tạo khách hàng tiềm năng hoặc dùng thử
 • Tăng nhận diện thương hiệu
 • Tri ân và chăm sóc khách hàng
 • Tạo cơ hội mua sắm hoặc nhận khuyến mãi

2. Xác định đối tượng người chơi mục tiêu

Hiểu rõ đối tượng mục tiêu là rất quan trọng để lựa chọn trải nghiệm trò chơi phù hợp. Mô hình 4 loại người chơi của Bartle giúp phân loại người chơi dựa trên động lực của họ:

 • The Achiever: Động lực bởi thành tích và điểm cao
 • The Killer: Bị thu hút bởi sự cạnh tranh và chiến thắng
 • The Socializer: Tìm kiếm niềm vui và kết nối với người khác
 • The Explorer: Đam mê khám phá và tìm hiểu những điều mới

3. Thiết kế Gameplay

 Gamification Marketing: Xây dựng chiến lược hiệu quả

Gameplay là cơ chế tương tác giữa người chơi và trò chơi. Nó bao gồm bốn thành phần chính:

3.1. Vòng lặp cốt lõi

Mô tả hành động chính mà người chơi thực hiện trong trò chơi và phần thưởng nhận được.

3.2. Cơ chế trò chơi

Quy tắc và hệ thống chi phối trò chơi, chẳng hạn như mức độ khó khăn, điểm thưởng và hình phạt.

3.3. Yếu tố trong trò chơi

Các vật phẩm, nhân vật, nhiệm vụ và tính năng khác có sẵn cho người chơi.

3.4. Hệ thống nhiệm vụ

Những mục tiêu cụ thể mà người chơi phải hoàn thành để tiến bộ trong trò chơi.

4. Thiết kế Gameplay hiệu quả

Khi thiết kế Gameplay, các nhà tiếp thị cần xem xét:

 • Mục tiêu chiến dịch và đối tượng mục tiêu
 • Trải nghiệm trò chơi phù hợp với nhu cầu và động lực của người chơi
 • Sự cân bằng giữa thách thức và phần thưởng
 • Tạo ra một vòng lặp cốt lõi hấp dẫn và gây nghiện
 • Sử dụng các cơ chế trò chơi để khuyến khích hành vi mong muốn
 • Cung cấp các yếu tố trong trò chơi có giá trị và hấp dẫn
 • Thiết lập một hệ thống nhiệm vụ rõ ràng và thúc đẩy người chơi tiến bộ
Nguồn: Sưu tầm