0945540303
Trang chủ » Inpage Trang chủ
Inpage Trang chủ

Inpage Trang chủ

Quảng cáo tiếp cận độc giả trong ở mặt trang Home với viewability cao tuyệt đối, thông điệp quảng cáo tràn màn hình gây ấn tượng độc đáo
Specifications
  • Kích thước hiển thị 480x960px, vùng an toàn 360×640, banner canh giữa
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size < 1MB
  • File type HTML5, jpg