0945540303
Trang chủ » Tin tức » Kỹ năng thiết yếu của một Brand Manager chuyên nghiệp

Kỹ năng thiết yếu của một Brand Manager chuyên nghiệp

 Kỹ năng thiết yếu của một Brand Manager chuyên nghiệp

I. Chiến lược thương hiệu – Nền tảng của một thương hiệu thành công

Để xây dựng chiến lược thương hiệu vững chắc, các nhà tiếp thị cần nắm vững 4 kỹ năng sau:

 • Định hướng chiến lược về ngành hàng và thương hiệu
 • Xây dựng định vị thương hiệu (Brand 6P)
 • Thấu hiểu người tiêu dùng
 • Chiến lược mở rộng ngành hàng

II. Lên kế hoạch thương hiệu hàng năm – Xây dựng kế hoạch tiếp thị

 Kỹ năng thiết yếu của một Brand Manager chuyên nghiệp

Sau khi tạo ra một thương hiệu, bước tiếp theo là xây dựng và thực hiện các kế hoạch tiếp thị hàng năm. Các nhà tiếp thị phải thành thạo các kỹ năng sau:

 • Lên kế hoạch thương hiệu hàng năm
 • Nắm vững tài chính để dự báo doanh thu và lên ngân sách

III. Thực thi thương hiệu – Hoạt động tiếp thị

 Kỹ năng thiết yếu của một Brand Manager chuyên nghiệp

Thực thi hiệu quả các hoạt động tiếp thị là chìa khóa để đạt được mục tiêu thương hiệu. Các Brand Manager cần thành thạo các kỹ năng sau:

 • Xây dựng chiến lược sản phẩm mới
 • Xây dựng chiến dịch tiếp thị đa phương tiện
 • Xây dựng kế hoạch phương tiện
 • Phát triển tài sản truyền thông
 • Định hướng hoạt động tại điểm bán
 • Tổ chức sự kiện và quan hệ công chúng

IV. Phân tích dữ liệu thương hiệu

 Kỹ năng thiết yếu của một Brand Manager chuyên nghiệp

Dữ liệu là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu. Các nhà tiếp thị cần nắm vững các kỹ năng sau:

 • Nghiên cứu và phân tích số liệu

V. Tóm tắt công việc – “Tiếp thị là tất cả về tóm tắt”

Giao tiếp hiệu quả là điều cần thiết cho các Brand Manager. Họ cần thành thạo các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng tóm tắt công việc và đưa phản hồi

Bằng cách nắm vững những kỹ năng này, các Brand Manager có thể xây dựng thương hiệu vững mạnh, kết nối với người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Nguồn: brandsvietnam.com