0945540303
Trang chủ » Tin tức » Mẫu nghiên cứu: Vai trò và tầm quan trọng trong đo lường khán giả truyền thông

Mẫu nghiên cứu: Vai trò và tầm quan trọng trong đo lường khán giả truyền thông

 Mẫu nghiên cứu: Vai trò và tầm quan trọng trong đo lường khán giả truyền thông

Các loại mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu được phân loại thành hai loại chính:

Mẫu xác suất

  • Được chọn thông qua phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, đại diện cho một nhóm dân số cụ thể.
  • Công ty nghiên cứu tập trung vào tuyển chọn người tham gia và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu theo thời gian.
  • Sử dụng trong các nghiên cứu về hành vi xem TV và nghe audio.

Mẫu thuận tiện

  • Được chọn dựa trên sự thuận tiện hoặc tính dễ tiếp cận của đối tượng.
  • Khó xác định tính đại diện của mẫu.
  • Được sử dụng như đầu vào hiệu chuẩn để điều chỉnh mô hình nghiên cứu và xác thực dữ liệu big data.

Cách sử dụng mẫu nghiên cứu

 Mẫu nghiên cứu: Vai trò và tầm quan trọng trong đo lường khán giả truyền thông

Dữ liệu bảng truyền thông được sử dụng rộng rãi bởi các công ty truyền thông, thương hiệu và nhà quảng cáo để hiểu về lượng người xem nội dung, phạm vi tiếp cận và tần suất của chiến dịch quảng cáo.

Đối với các nhà đài, nhà cung cấp truyền hình và các bên liên quan khác, dữ liệu bảng giúp họ biết về kích thước, thói quen và xu hướng của khán giả, từ đó sử dụng thông tin này để lập kế hoạch phát sóng, định giá và phân phối nội dung.

Đối với thương hiệu và nhà quảng cáo, dữ liệu bảng được dùng để hiểu ai đang thực sự xem quảng cáo của họ, nền tảng nào mà khán giả mục tiêu của họ ưa thích và dự đoán sự thay đổi của hành vi theo thời gian.

Mẫu nghiên cứu và big data

 Mẫu nghiên cứu: Vai trò và tầm quan trọng trong đo lường khán giả truyền thông

Big data có thể cung cấp thông tin về nội dung được phát trên màn hình, nhưng không thể cho biết ai đang xem hoặc số lượng người xem. Ngược lại, mẫu nghiên cứu có thể xác định khán giả thực và mô tả nhân khẩu học của người xem.

Sự kết hợp giữa mẫu và big data giúp khắc phục những sai sót trong cả hai phương pháp, cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy hơn về khán giả truyền thông.

Xu hướng tương lai

Việc kết hợp mẫu và big data được coi là tiêu chuẩn tương lai của việc đo lường khán giả. Các công ty nghiên cứu đang nỗ lực phát triển những khả năng này để cung cấp những insight có giá trị hơn cho các bên liên quan trong ngành truyền thông.

Nguồn: Sưu tầm