0945540303
Trang chủ » Tin tức » Những lưu ý về luật và chính sách khi triển khai Marketing quốc tế

Những lưu ý về luật và chính sách khi triển khai Marketing quốc tế

 Những lưu ý về luật và chính sách khi triển khai Marketing quốc tế

Luật pháp của nước đối tượng mục tiêu

 • Hiểu rõ luật pháp của khu vực mục tiêu rất quan trọng trong Marketing.
 • Các quy định về quyền riêng tư, bảo mật thông tin như GDPR (Châu Âu), CAN-SPAM (Hoa Kỳ), CASL (Canada) phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
 • Một số ngành thường gặp trở ngại pháp lý bao gồm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi, thiết bị điện, sản phẩm dệt may.
 • Ví dụ: Sản phẩm dệt may xuất khẩu sang Châu Âu phải tuân thủ Chỉ thị an toàn sản phẩm chung của EU (GPSD) 2001/95/EC.

Luật pháp của nước sở tại

 Những lưu ý về luật và chính sách khi triển khai Marketing quốc tế

 • Các doanh nghiệp cần lưu ý đến luật pháp của nước sở tại, ngay cả khi họ đang triển khai chiến dịch Marketing quốc tế.
 • Ví dụ: Việt Nam có những quy định riêng về quảng cáo trên Google hoặc Facebook, có thể ảnh hưởng đến kế toán và thuế.

Chính sách của nền tảng triển khai và các cơ quan khác

 • Các nền tảng quảng cáo như Google và Facebook có những chính sách riêng về nội dung quảng cáo.
 • Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian và theo từng khu vực.
 • Ví dụ: Google từng cấm quảng cáo khẩu trang trong thời kỳ đại dịch COVID-19, trong khi Đức cấm luôn khẩu trang vải.

Phân tích vĩ mô

 Những lưu ý về luật và chính sách khi triển khai Marketing quốc tế

 • Marketer cần sử dụng các công cụ phân tích vĩ mô như PESTLE, SWOT để nắm bắt các chính sách và đường hướng của chính phủ.
 • Đọc báo cáo, sách, tạp chí liên quan để cập nhật thông tin về luật và chính sách.
 • Đây là yếu tố quan trọng giúp triển khai chiến dịch Marketing quốc tế thành công.

Ví dụ thực tế

 Những lưu ý về luật và chính sách khi triển khai Marketing quốc tế

 • Asia Lion gặp khó khăn trong việc triển khai Marketing khi Google và Facebook cấm quảng cáo khẩu trang vào năm 2020.
 • Marketer tại Việt Nam cần nắm rõ chính sách của Facebook để tránh sai phạm.

Kết luận

 • Hiểu rõ luật và chính sách là yếu tố thiết yếu khi triển khai Marketing quốc tế.
 • Các doanh nghiệp cần nắm bắt các quy định của nước đối tượng mục tiêu, nước sở tại và các nền tảng triển khai.
 • Phân tích vĩ mô và cập nhật thông tin liên tục là điều cần thiết để đảm bảo chiến dịch Marketing quốc tế tuân thủ pháp luật và thành công.
Nguồn: brandsvietnam.com